panelarrow

SL Books

Engelska böcker i fokus

Darren Couchman

CancerCancer är en av vår tids mest fruktansvärda sjukdomar, som varje år skördar tusentals offer av människor i åldrarna 0-100 år – alla kan drabbas och idagfinns på den öppna marknaden inga kända säkra botemedel. Författaren Darren Couchman är en av de som lyckats övervinna cancern och återfått sitt liv.

En knöl eller två?

Darren Couchman blev i 30-årsåldern diagnostiserad med testikelcancer, en typ av cancer där dödlighetsgraden är stor och sjukdomstiden är mycket smärtsam. Idag, några år senare så är Darren frisk och reser runt och berättar om sjukdomen. Han berättar i en intervju att han en dag satt i badet och plötsligt med handen kände en knöl – han var en av de 2000 personer i Storbritannien som årligen drabbas av testikelcancer. Couchman bestämde sig efter sin sjukdom att han ville berätta hur det de facto är att vara i den situation han lyckats överleva. Eftersom det är en sjukdom som ofta ses som lite pinsam beroende på vad den påverkar så bestämde han sig för att beskriva sin verklighet men på ett humoristiskt sätt.Boken heter som rubriken ovan säger, ”A lump or two”, alltså En knöl eller två på svenska och anledningen till att den är skriven med humor är att han med facit i hand menar att den bästa medicinen under en cancersjukdom – det är just med humor. Han berättar att givetvis så finns i själva kampen mot döden inte någon komik överhuvudtaget, även han har haft ett helvete att ta sig igenom. Men det underlättar livet under behandlingen, tillägger han.

Ingen dans på rosor

Det är helt riktigt det Darren säger, det är ingen dans på rosor. Han själv har haft en otrolig tur, och han nyligen fått en dotter till världen. Men vanligtvis så påverkas kroppen värre och fysiska besvär i form av sexuell dysfunktion är bara en de biverkningar som kan bli bestående efter prostatacancerbehandling, det säger Gunnar Steineck i en intervju på upplysningssajten cancerinformation.nu. Intervjun handlar om hur effektiv prostatacancerbehandling ger dessa typer av bieffekter som då kan bli bestående för resten av livet.Man berättar även att det finns andra metoder som innebär mindre av dessa bieffekter, men då med hittills mindre kunskap om tillfrisknande.